|

AKITA INU

|
|
|
|

KUROTAMA GO G-TYPHOON JR. JP

NEW JAPAN IMPORT!!

New black and tan Line in Europe

BOB puppy international Medina de Pomar Show 2009

BOB puppy international Show Santander 2009

BOB puppy special Shiba Inu Dax Show ( France ) 2009

BOB puppy international Portugalete Show 2009

His father

Kuro at Japan

Thank you Dear Yukeichan for this gorgeous shiba !!

CH.KOKUHOU GO RYUUKYUU URUMA

.BANSHOU GO RYUUKYUU URUMA
TOYOMITSU GO HIGO ROKKAEN
RYUUZUKIHIME GO NAGASUKOSOU
TAIKO NO KOKUTEN GO TAIKOUSOU
SEKI NO RYUUOU GO SHIKOKU SEKIMAESOU
ASHUU NO MA GO ASHUU OOTANISOU
ICHI NO KUROTENNYO GO ICHINO SHIROSOU
SUZURIKAWA NO SAKURAOU GO SUZURIKAWASOU
NISHIKISAKURAOU GO FUDOUGATAKI KENSHA
RYUU NO KOROHIME GO SUZURIKAWASOU

ICHI NO RYUUHOUME GO ICHI NO SHIROSOU

KURIMINE GO NIIGATA KOURAKUSOU
ICHI NO KOKURYUUME GO ICHI NO SHIROSOU